Розмір максимального внеску в календарний рік

– Від громадянина України, не більше ніж 1 669 200 гривень

– Від юридичної особи, не більше ніж 3 338 400 гривень

УВАГА! Якщо фізична або юридична особа здійснює або може здійснювати вирішальний вплив на діяльність однієї або кількох юридичних осіб (зокрема є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи), внески такої фізичної або юридичної особи і підконтрольних їй юридичних осіб вважаються внеском однієї особи і обмежуються розміром максимального внеску (розмір вказаний вище) на користь партії.

 

Не допускається здійснення добровільних внесків на підтримку кандидата:

  • органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
  • державними та комунальними підприємствами, установами та організаціями, а також юридичними особами, в яких не менше 10 % статутного капіталу або прав голосу прямо або опосередковано належать державі, органам місцевого самоврядування чи нерезидентам або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції»;
  • іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями та особами без громадянства, а також юридичними особами, кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці чи особи без громадянства;
  • незареєстрованими громадськими об’єднаннями, благодійними та релігійними об’єднаннями (організаціями);
  • громадянами України, які не досягли 18-річного віку, громадянами України, яких судом визнано недієздатними, а також анонімними особами або під псевдонімом;
  • іншими політичними партіями;
  • фізичними та юридичними особами, з якими укладено договір про закупівлю робіт, товарів чи послуг для забезпечення потреб держави або територіальної громади згідно із Законом України «Про здійснення державних закупівель», – протягом строку дії такого договору та протягом 1-го року після припинення його, крім випадків, якщо загальна сума коштів, отримана за таким договором протягом строку дії договору та протягом 2-х років після припинення його дії, не перевищує 10 відсотків загальної суми доходу фізичної або юридичної особи за відповідний період;
  • фізичними та юридичними особами, які мають непогашений податковий борг.